CHAṬṬHASAṄGĪTIPIṬAKAṀ

ṬĪKĀ

I.       VINAYAPIṬAKE

1.  SĀRATTHADĪPANĪṬĪKĀ (Paṭhamo bhāgo) (Samantapāsādikāya Vinayaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

2.  SĀRATTHADĪPANĪṬĪKĀ (Dutiyo bhāgo) (Samantapāsādikāya Vinayaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

3.  SĀRATTHADĪPANĪṬĪKĀ (Tatiyo bhāgo) (Samantapāsādikāya Vinayaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

4.  VIMATIVINODANĪṬĪKĀ (Paṭhamo bhāgo) (Samantapāsādikāya Vinayaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

5.  VIMATIVINODANĪṬĪKĀ (Dutiyo bhāgo) (Samantapāsādikāya Vinayaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

6.  VAJIRABUDDHIṬĪKĀ (Samantapāsādikāya Vinayaṭṭhakathāya Gaṇṭhipadādhippāyapakāsanā)

7.  KAṄKHĀVITARAṆĪPURĀṆAṬĪKĀ CEVA KAṄKHĀVITARAṆĪ-ABHINAVAṬĪKĀ CA

II.    SUTTANTAPIṬAKE

A.    DĪGHANIKĀYE

8.  SĪLAKKHANDHAVAGGAṬĪKĀ (Sīlakkhandhavaggaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

9.  SĪLAKKHANDHAVAGGA-ABHINAVAṬĪKĀ (SĀDHUVILĀSINĪ) (Paṭhamo bhāgo) (Sīlakkhandhavaggaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

10. SĪLAKKHANDHAVAGGA-ABHINAVAṬĪKĀ (SĀDHUVILĀSINĪ) (Dutiyo bhāgo) (Sīlakkhandhavaggaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

11. MAHĀVAGGAṬĪKĀ (Mahāvaggaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

12. PĀTHIKAVAGGAṬĪKĀ (Pāthikavaggaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

B.    MAJJHIMANIKĀYE

13.   MŪLAPAṆṆĀSAṬĪKĀ (Paṭhamo bhāgo) (Mūlapaṇṇāsaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

14.   MŪLAPAṆṆĀSAṬĪKĀ (Dutiyo bhāgo) (Mūlapaṇṇāsaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

15. MAJJHIMAPAṆṆĀSAṬĪKĀ (Majjhimapaṇṇāsaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā) ceva UPARIPAṆṆĀSAṬĪKĀ (Uparipaṇṇāsaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā) ca

C.    SAṀYUTTANIKĀYE

16. SAṀYUTTAṬĪKĀ (Paṭhamo bhāgo) (Saṁyuttanikāyaṭṭhakathāya Sagāthāvaggasssa Atthavaṇṇanā)

17. SAṀYUTTAṬĪKĀ (Dutiyo bhāgo) (Nidānakhandhasaḷāyatanamahāvaggānaṁ Atthavaṇṇanā)

D.   AṄGUTTARANIKĀYE

18. AṄGUTTARAṬĪKĀ (SĀRATTHAMAŃJŪSĀ) (Paṭhamo bhāgo) (Aṅguttaranikāyaṭṭhakathāya Ekakanipātassa Atthavaṇṇanā)

19. AṄGUTTARAṬĪKĀ (SĀRATTHAMAŃJŪSĀ) (Dutiyo bhāgo) (Aṅguttaranikāyaṭṭhakathāya Dukādinipātānaṁ Atthavaṇṇanā)

20. AṄGUTTARAṬĪKĀ (SĀRATTHAMAŃJŪSĀ) (Tatiyo bhāgo) (Aṅguttaranikāyaṭṭhakathāya Pańcamādinipātānaṁ Atthavaṇṇanā)

E.    KHUDDAKANIKĀYE

21. NETTIṬĪKĀ CEVA NETTIVIBHĀVINĪ CA (Netti-aṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā)

III. ABHIDHAMMAPIṬAKE

22. DHAMMASAṄGAṆĪMŪLAṬĪKĀ (Dhammasaṅgaṇī-aṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā) ceva DHAMMASAṄGAṆĪ-ANUṬĪKĀ (Tapassānuvaṇṇanā) ca

23. VIBHAṄGAMŪLAṬĪKĀ (Vibhaṅgaṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā) ceva VIBHAṄGA-ANUṬĪKĀ (Tapassānuvaṇṇanā) ca

24. PAŃCAPAKARAṆAMŪLAṬĪKĀ (Pańcapakaraṇa-aṭṭhakathāya Atthavaṇṇanā) ceva PAŃCAPAKARAṆA-ANUṬĪKĀ (Tapassānuvaṇṇanā) ca

25. VISUDDHIMAGGAMAHĀṬĪKĀ (PARAMATTHAMAŃJŪSĀ) (Paṭhamo bhāgo) (Visuddhimaggassa Atthavaṇṇanā)

26. VISUDDHIMAGGAMAHĀṬĪKĀ (PARAMATTHAMAŃJŪSĀ) (Dutiyo bhāgo) (Visuddhimaggassa Atthavaṇṇanā)