readme

1. First, for English users, please click on "语言设置“(the second menu) and then 'English'. Then the menu will change to English language.

2. In the main menu, you may double-click the 'Pali canon' (first menu) to open the canon text.

3. In the canon text windows box, please choose the sutta you like. Please double-click to open the sutta.

4. In the sutta window, please double-click or pull to select a word with mouse, so that the program will auto-lookup the word.

5. In this Main menu window (dictionary area),the result will be auto-displayed.

6. If the word is a complex-word, the analyzed result will be shown under the dictionary area.

7. In the complex-word area, please double-click the word for auto-lookup. Or you can modify the word and double click for auto-lookup.

8. About Pali Vietnamese Dictionary--

1.Pali Viet Dictionary: Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
2.Pali Viet Abhi Terms: Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự.
3.Pali Viet Vinaya Terms: Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.

Mọi trích dẫn đều lấy từ nguồn: http://www.budsas.org
Vì trong thời gian ngắn sưu tập các từ Pali để kịp đưa vào phần mềm nên rất nhiều từ đánh sai chính tả, lẫn ngữ nghĩa. Xin chư vị hãy đối chiếu với các bộ từ điển khác để tìm nghĩa chuẩn xác nhất. Hy vọng những bản nâng cấp sau sẽ chính xác và hoàn chỉnh hơn.
Kính mong sự đóng góp: Bhikkhu Rāma, email: suthienquang@gmail.com

This program is from the 'pali Tipitaka canon database' of "Chaṭṭha Saṅgāyana Tipitaka Version 4.0 (CST4)(Vipassana Research Institute)", Abbhanumodanā india Vipassana-Research-Institute.

We thanks them for sharing this Pali Tipitaka with us.

you could contact with software author or the webmaster Anicca upāsaka of "觉悟之路" (www.dhamma.org.cn) and "Pali Canon Dictionary" http://www.palicn.org).

Software author: alobha无嗔 (email: alobha@hotmail.com, QQ: 952395695)

This program is a freeware and may be distributed freely to all.

By using this software, may you grow in Pali knowledge and may you realise Dhamma in this very lifetime.

Sādhu ! Sādhu ! Sādhu !